Vertel andere intermediairs over One en Verzilver je Netwerk

Belangrijk om te weten

Accorderen uren

Gewerkte uren van een afgelopen periode (week, 4-weken of maand) moeten altijd uiterlijk vóór dinsdag 12 uur bij ons zijn ingediend én geaccordeerd door de inlener, om diezelfde week te kunnen worden verwerkt en verloond. Ook is er nog een 2e verloningsronde op donderdagochtend. Hiervoor dienen de uren vóór woensdag 12 uur bij ons binnen te zijn en geaccordeerd door de inlener.

Werktijden

Voor de veiligheid op de werkplek en om de gezondheid van de werknemers te beschermen, gelden wettelijke regels voor werktijden. In de Arbeidstijdenwet staat hoelang en hoeveel een werknemer (van 18 jaar of ouder) maximaal mag werken, dat is:

  • maximaal 12 uur per dienst
  • maximaal 60 uur per week

Let op: Een werknemer mag niet iedere week maximaal 60 uur werken. Voor langere periodes gelden de volgende regels:

  • In 4 weken mag een werknemer gemiddeld maximaal 55 uur per week werken.
  • In 16 weken mag een werknemer gemiddeld maximaal 48 uur per week werken.

    Voor jongeren tot 18 jaar en voor zwangere en pas bevallen vrouwen gelden aparte regels. In de cao kunnen afwijkende regels staan.

Ziekmeldingen

Wanneer een flexwerker zich ziek meldt, moet hij/zij ons persoonlijk bellen via 020-8451074 voor 09:30 uur ’s morgens. Zodra de flexwerker ons heeft gebeld, kunnen wij de ziekmelding verwerken. Ziekmeldingen van flexwerkers kunnen niet verwerkt worden via een e-mail of whatsapp bericht. Tevens dient de flexwerker zich direct ziek te melden bij jouw inlener.

Vakantie uren

Per week mag een flexwerker maximaal 40 uur vakantie opnemen. Ook het totaal van gewerkte uren + vakantie uren mag nooit meer dan 40 zijn. Een flexwerker kan alleen vakantie-uren opnemen als deze zijn opgebouwd. Op de loonstrook staat het urensaldo.

Vergoedingen

Vergoedingen moeten altijd worden vastgelegd in de plaatsingsbevestiging of inleenovereenkomst.

Alleen bij Reiskostenvergoeding per gewerkte dag of Reiskostenvergoeding per KM kunnen we direct de vergoeding uitkeren. In alle andere gevallen moet er een kopie van het bonnetje worden gemaild naar info@oneps.nl voordat we de vergoeding kunnen uitkeren.

Bij Reiskostenvergoeding op basis van het Openbaar Vervoer kan de flexwerker een OV-chipkaart overzicht mailen van het woon-werk verkeer. Deze overzichten moeten wel worden aangeleverd op basis van het loontijdvak. Dus als je flexwerker wekelijks wordt verloond, willen we graag de declaraties ook per week aangeleverd krijgen.

Voorschotten

Een voorschot gegeven door de intermediair mogen we niet inhouden op het salaris van de flexwerker. Deze zal je zelf terug moeten krijgen.

Wij geven geen voorschotten omdat een flexwerker te laat uren heeft doorgegeven of omdat de inlener te laat uren heeft geaccordeerd. De deadline voor urendeclaratie is altijd dinsdag 12 uur ’s middags.

Voorschotten kunnen wij wel bij uitzondering geven, en alleen onder de volgende voorwaarden:

  • Het dossier moet volledig compleet zijn – zowel aan de kant van de inlener als aan de zijde van de flexwerker;
  • De verloning is net gemist.
  • Concreet betekent dit dat we alleen op donderdagmiddag of vrijdagochtend voorschotten geven.
Inhoudingen en boetes

Inhoudingen

Wij mogen wettelijk gezien alleen inhoudingen doen wanneer hiervoor vooraf door de medewerker in zijn arbeidsovereenkomst is getekend. Dat moet heel specifiek zijn, dus bijvoorbeeld ‘privé gereden kilometers met de ter beschikking gestelde bedrijfsauto worden ingehouden tegen een tarief van 21 cent per kilometer’.

Boetes

Hetzelfde verhaal geldt voor boetes; er moet specifiek worden aangegeven dat daar een clausule voor in het contract moet worden opgenomen. Is dat niet gebeurd, en heeft de flexwerker nergens voor getekend? Dan kunnen we boetes die de werknemer achteraf heeft gekregen in de auto die door de inlener ter beschikking is gesteld, helaas niet verwerken en inhouden.

Uitbetaling reserveringen

Reserveringen en niet-opgenomen vakantiedagen van flexwerkers die niet meer werken worden automatisch na 6 weken uitgekeerd. Op aanvraag kunnen we een Fase A plaatsing eerder afsluiten en de reserveringen en niet-opgenomen vakantiedagen direct uitkeren.

Marges

Margefacturen worden altijd op dinsdag verstuurd en op woensdag overgemaakt. Wij keren marge uit inclusief 21% BTW. Margefacturen zijn creditfacturen (vandaar een negatief bedrag). Als je opdrachtgever wekelijks wordt gefactureerd, ontvang je ook wekelijks je marge. Als je opdrachtgever maandelijks wordt gefactureerd ontvang je maandelijks je marge.

Vragen?

Maak een case aan in je portal of stuur een email naar info@oneps.nl

Tijdens kantooruren kun je ook bellen naar 020-8451074
of start een live chat vanuit de portal